Dziękujemy za wsparcie domu dla dzieci ulicy Casa Hogar w Kolumbii.  Pallotyni, którzy prowadzą dom, nie otrzymują od rządu Kolumbii żadnego wsparcia, a dzieci przybywa, bo Kolumbia to kraj, w którym kwitnie prostutucja, handel żywym towarem i gangi narkotykowe. Wiele dzieci zostaje osieroconych lub porzucoych przez rodziców. Dlatego chcemy chronić te dzieci i robimy wszystko, by miały szansę na spokojne dzieciństwo i edukację. Dziękujemy Kancelarii Tomasik Jaworski za pomoc!