Czytając czternaście rozdziałów tej książki, wyłania się wyraźnie, krok za krokiem, prorocka i duchowa sylwetka Człowieka Bożego, który stawiał sobie jako pierwszy i jedyny cel dążenie do świętości. Ta duchowa pasja znajdowała źródło w tym, że był polskim kapłanem. Na tym „kamieniu węgielnym” Wojtyła budował drogę swojej biskupiej posługi i opierał wszystkie swoje późniejsze doświadczenia kapłańskie: rzymskie, włoskie, europejskie, kontynentalne i światowe.

 

Karol Wojtyła był Papieżem maryjnym: była to istotna cecha jego pasterskiej posługi w kościele powszechnym; następnie był Papieżem misjonarzem, Papieżem przebaczenia i pojednania, Papieżem troszczącym się o rodzinę i broniącym życia, Papieżem współczującym w bólu i cierpieniu, Papieżem sprawiedliwości i pokoju

 

Wiele osób stawiało pytanie, czy Jan Paweł II – spełniając swoją posługę Lidera i Przewodnika, Mistrza i Sługi Kościoła powszechnego, był papieżem politykiem? Odpowiedź, którą daje o. Gianfranco Greco jest odpowiedzią wyczerpującą pod każdym względem. Papież Polak, mający doświadczenia politycznego i ideologicznego totalitaryzmu, rozumiał bardzo dobrze, że należy obalić historyczne mury i budować pomosty solidarności między ludami i narodami, aby tworząc tworzyć nową ludzkość