1,5%

Przekaż 1,5 % Fundacji Salvatti.pl

 

KRS 0000 309 499

 

WYBIERZ JEDEN Z PONIŻSZYCH SPOSOBÓW:

A. Skorzystaj z dedykowanych dla nas programów

– w wersji on-line

 

e-pity prosto rozliczone

 

– w wersji do pobrania

 

e-pity prosto rozliczone

 

 

 

B. Rozlicz się samodzielnie na stronie Urzędu Skarbowego TUTAJ

Po zalogowaniu się na stronie kliknij kafel:

Następnie na pierwszej stronie wybierz FUNDACJĘ SALVATTI.PL

 

Kliknij  tutaj po więcej informacji.

C. Wypełniając formę papierową PIT, zaznacz odpowiednie rubryki:

D. Jeśli jesteś emerytem lub rencistą wyślij formularz PIT-OP.
Skorzystaj z przygotowanego formularza i wyślij go z komputera do swojego Urzędu Skarbowego.

– w wersji on-line:

 

e-pity prosto rozliczone

 

 

 

 

TWOJE 1,5% PODATKU PRZEKAŻEMY NA WSPARCIE OŚRODKA DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE I MENTALNIE W RWANDZIE, W KIBILIZI. WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ TUTAJ

MYRIAM I MARTIN BARDZO DZIĘKUJĄ ZA TWOJĄ POMOC

 

Jak mogę przekazać 1.5% mojego podatku na rzecz NGO?

 

Aby przekazać 1.5% podatku na NGO, wystarczy wypełnić roczne zeznanie podatkowe (PIT) i w odpowiedniej rubryce wpisać numer KRS wybranej organizacji. Ważne jest, aby upewnić się, że organizacja jest uprawniona do otrzymywania tego typu wsparcia.

 

 

 

Czy przekazanie 1.5% podatku jest obowiązkowe?

 

Nie, przekazanie 1.5% podatku na rzecz organizacji pozarządowych jest całkowicie dobrowolne. Jest to forma wsparcia, z której podatnik może, ale nie musi skorzystać.

 

 

 

Czy przekazując 1.5% podatku, ponoszę dodatkowe koszty?

 

Nie, przekazanie 1.5% podatku nie generuje żadnych dodatkowych kosztów dla podatnika. Jest to część podatku, który i tak byłby odprowadzany do budżetu państwa.

 

 

 

Jakie organizacje mogę wspierać, przekazując 1.5% podatku?

 

Wspierać można różnorodne organizacje pozarządowe, które posiadają status organizacji pożytku publicznego (OPP) i są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Mogą to być fundacje, stowarzyszenia, organizacje charytatywne itp., zajmujące się szerokim zakresem działań – od pomocy społecznej po działania na rzecz ochrony środowiska.

 

 

 

Czy mogę sprawdzić, jak wykorzystane zostały moje środki?

 

Tak, większość organizacji pozarządowych regularnie publikuje raporty z działalności, w których zawarte są informacje o wykorzystaniu środków. Można również bezpośrednio skontaktować się z wybraną organizacją, aby uzyskać więcej informacji.

 

 

 

Co się stanie, jeśli nie wykorzystam możliwości przekazania 1.5% podatku?

 

Jeśli zdecydujesz się nie przekazywać 1.5% swojego podatku, ta kwota zostanie w całości przekazana do budżetu państwa i zostanie wykorzystana zgodnie z ogólnymi zasadami dysponowania środkami publicznymi.

 

 

 

Czy mogę przekazać 1.5% podatku na więcej niż jedną organizację?

 

Nie, w ramach jednego zeznania podatkowego można przekazać 1.5% podatku tylko jednej organizacji. Podatnik musi dokonać wyboru, która organizacja otrzyma wsparcie.

 

 

Do kiedy mogę przekazać 1.5% podatku na NGO?

 

Termin przekazania 1.5% podatku na NGO zależy od terminu składania rocznego zeznania podatkowego. Zwykle jest to 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, ale warto sprawdzić aktualne terminy, ponieważ mogą one ulec zmianie.

 

 

 

Czy przekazanie 1.5% podatku na NGO ma wpływ na mój zwrot podatku lub kwotę do zapłaty?

 

Przekazanie 1.5% podatku na NGO nie wpływa na kwotę zwrotu podatku lub należności podatkowych. Jest to procent od podatku należnego, a nie od zwrotu lub dopłaty.

 

 

 

Jak mogę zweryfikować, czy organizacja jest uprawniona do otrzymania 1.5% podatku?

 

Aby zweryfikować uprawnienie organizacji do otrzymania 1.5% podatku, można sprawdzić jej status w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz upewnić się, że posiada ona status organizacji pożytku publicznego (OPP).

 

 

 

Co się dzieje, gdy przez pomyłkę podam błędny numer KRS w zeznaniu podatkowym?

 

Jeśli podano błędny numer KRS, środki te mogą nie trafić do wybranej organizacji. W takiej sytuacji warto skontaktować się z urzędem skarbowym w celu ewentualnej korekty zeznania. Jeżeli błąd zostanie zauważony po zakończeniu procesu rozliczeniowego, środki te mogą zostać przekazane do budżetu państwa.

 

 

Czy osoby prowadzące działalność gospodarczą również mogą przekazać 1.5% podatku na NGO?

 

Tak, osoby prowadzące działalność gospodarczą również mogą przekazać 1.5% swojego podatku na rzecz wybranej organizacji pozarządowej, dokonując tego wyboru w swoim zeznaniu podatkowym.

 

 

 

Czy mogę zmienić wybraną organizację po złożeniu deklaracji podatkowej?

 

Zmiana wybranej organizacji jest możliwa przed upływem terminu składania zeznań podatkowych przez złożenie korekty zeznania. Po tym terminie, zmiana nie jest możliwa.

 

 

 

Czy przekazanie 1.5% podatku na NGO jest możliwe przy rozliczeniu wspólnym małżonków?

 

Tak, przy rozliczeniu wspólnym małżonków, obie osoby mogą przekazać 1.5% swojego podatku na wybraną organizację. Każdy z małżonków może wybrać inną organizację.

 

 

 

Czy organizacje pożytku publicznego same mogą odliczać 1.5% od swoich podatków?

 

Organizacje pożytku publicznego nie mogą odliczać 1.5% od swoich podatków. Mogą jedynie otrzymywać te środki od innych podatników.

 

 

 

Czy istnieją ograniczenia co do rodzaju działalności NGO, które mogą otrzymywać 1.5% podatku?

 

Generalnie, każda organizacja pożytku publicznego (OPP) może otrzymywać 1.5% podatku, o ile spełnia wymogi prawne. Są to zazwyczaj organizacje działające na rzecz edukacji, zdrowia, kultury, ochrony środowiska, pomocy społecznej itp.

 

 

 

Czy przekazanie 1.5% podatku jest możliwe tylko przez e-deklaracje?

 

Przekazanie 1.5% podatku na rzecz NGO jest możliwe zarówno przez system e-deklaracje, jak i przez tradycyjne wypełnianie formularzy podatkowych w wersji papierowej.

 

 

 

Jak mogę dowiedzieć się więcej o konkretnych organizacjach, którym mogę przekazać 1.5% podatku?

 

Informacje o organizacjach można znaleźć na ich oficjalnych stronach internetowych, w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także na różnych portalach i w bazach danych organizacji pozarządowych.

 

 

 

Czy przekazanie 1.5% podatku na NGO może być uznane za formę darowizny na cele charytatywne?

 

Przekazanie 1.5% podatku na rzecz organizacji pozarządowych nie jest uznawane za darowiznę. Jest to raczej redystrybucja części podatku, którą podatnik może kierować na wybrane cele społeczne.

 

 

 

Czy istnieje możliwość śledzenia, jak organizacje wykorzystują przekazane środki?

 

Wiele organizacji pożytku publicznego publikuje roczne sprawozdania, w których informuje o wykorzystaniu otrzymanych środków. Można również bezpośrednio skontaktować się z organizacją, aby uzyskać więcej informacji o sposobie wykorzystania przekazanych środków.