Wyjazd na wolontariat

.

.

..

 

Pallotyński Wolontariat Misyjny

 

Wolontariat to Twoja szansa na pomoc innym! Mówisz nam co potrafisz i jakie masz umiejętności, a my szukamy miejsca na pallotyńskich placówkach misyjnych, gdzie takie umiejętności się przydadzą. Uwierz, że to, co Tobie wydawać się może czymś niewielkim, tam w krajach misyjnych może być nieocenioną pomocą.

 

Pallotyński Wolontariat Misyjny skierowany jest do osób, które niezależnie od wieku, odkrywają w sobie pasję wyjścia z pomocą ku drugiemu człowiekowi, by przeżyć dar spotkania i komunii, doświadczyć prostej radości dzielenia i umocnienia w wierze.

 

«…życie wzrasta i staje się dojrzałe w miarę jak ofiarujemy je za życie innych, …a słabnie w izolacji i pośród wygód. Istotnie, najbardziej korzystają z możliwości życia ci, którzy rezygnują z wygodnego poczucia bezpieczeństwa i podejmują z pasją misję głoszenia życia innym. » (Franciszek, Evangelii gaudium 10)

 

Wolontariat Salvatti.pl działający od 2008 roku w ramach Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl na różny sposób uczestniczy w dziele misyjnym Kościoła. Wyrósł na gruncie duchowości św. Wincentego Pallottiego, który odkrył, że „w świecie ludzi świeckich istnieje wielka energia służenia dobru” i pragnienie zaangażowania się w dzieła apostolskie Kościoła. Dlatego Wolontariat Salvatti.pl jest dziś konkretną drogą włączenia laikatu w ewangelizację świata i realizacją pallotyńskiego charyzmatu. Bezpośrednim jego celem jest przygotowanie i wysłanie wolontariuszy na placówki misyjne, a także współpraca z wolontariuszami w kraju na rzecz animacji misyjnej, promocji wydarzeń i projektów Fundacji Salvatti.pl oraz modlitewne wsparcie misji i misjonarzy.

 

Wiemy, że doświadczenie misji zmienia dotychczasową perspektywę i spojrzenie na świat, dlatego Wolontariat może być i dla Ciebie szansą na duchowy rozwój oraz niezwykle cennym doświadczeniem życiowym.

 

Grupa Formacyjna Wolontariatu Misyjnego Salvatti.pl edycji 2021/2022

 

 

Warunki uczestnictwa w wolontariacie

 

« … niech stowarzyszenia laikatu misyjnego, chrześcijańskie organizacje wolontariatu międzynarodowego, ruchy kościelne, grupy i zrzeszenia różnego rodzaju włączą się w misję Ad Gentes we współpracy z Kościołami lokalnymi. » (Jan Paweł II, Redemptoris missio 72)

 

Wolontariat Salvatti.pl jest otwarty dla każdego entuzjasty misji

– Jednym z warunków jest dolna granica wieku – ukończenie 18 roku życia. Nie określamy górnej granicy wieku.

– Ważna jest dla nas duchowa sylwetka kandydata; chęć niesienia pomocy potrzebującym, „pasja” dla Chrystusa i drugiego człowieka, a zwłaszcza postawa wiary i praktyka życia sakramentalnego.

– Istotną cechą pallotyńskiego wolontariusza misyjnego jest zdolność do pracy zespołowej, w grupie. Św. Wincenty powiedział, że „jeśli ktoś sam marzy, to jest tylko marzenie, jeśli natomiast wszyscy razem marzymy, to jest to początek nowej rzeczywistości”. Jest oczywistym, że w grupie jest nie tylko łatwiej zrealizować misyjne marzenia: przygotowanie i wyjazd na wolontariat misyjny, ale także – stawiając na pomoc Ducha Świętego – jest możliwym, jak tego pragnął nasz duchowy Patron, zmieniać świat na lepsze przez budowanie komunii międzyludzkiej i różne formy współpracy na rzecz promocji osoby ludzkiej. A to przecież stanowi istotę naszej misji.

 

Papież Franciszek pisze:

« Pragnę szczególnie poprosić chrześcijan ze wszystkich wspólnot całego świata o świadectwo braterskiej komunii, które stanie się pociągające i oświecające. Oby wszyscy mogli podziwiać, jak troszczycie się jedni o drugich, jak nawzajem dodajecie sobie odwagi i jak sobie towarzyszycie. » (Franciszek, EG 99).

 

– Wyjazd wolontariusza planowany jest na okres minimum jednego miesiąca. Nie określamy górnej granicy czasu pobytu na misji. Optymalny czas wyjazdu to 3 miesiące. Termin wyjazdu na misje i długość pobytu staramy się dostosować do możliwości wolontariusza.

 

– Wyjazdy są do Afryki, Azji i Ameryki Południowej. Do tej pory nasi wolontariusze pracowali w Indiach, Etiopii, Rwandzie, Kamerunie, Tanzanii, na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Kolumbii, Boliwii, Urugwaju, Argentynie oraz na Kubie. Szukamy wciąż nowych krajów.

 

– Bezwzględny wkład finansowy wolontariusza na wyjazd wynosi minimum 5 000 zł.

 

– Nasze struktury zobowiązują także wolontariusza do współpracy z Fundacją Salvatti.pl po powrocie z misji, by – w ramach różnych wydarzeń misyjnych – podzielić się z innymi swym doświadczeniem wyniesionym z wolontariatu.

 

Agnieszka i Martyna w Boliwii                                                                                                Andrzej i Kuba w Wenezueli

 

 

Program formacyjny Wolontariatu Salvatti.pl 

 

« Ewangelizatorzy z Duchem to ewangelizatorzy, którzy się modlą i pracują. Z punktu widzenia ewangelizacji nie służą im ani mistyczne propozycje bez mocnego zaangażowania społecznego i misyjnego, ani przemówienia oraz działania społeczne i duszpasterskie bez duchowości przemieniającej serce. » (Franciszek, EG 262)

Marek z drużyną piłkarską w Tanzanii

Formacja do misji wolontariuszy Pallotyńskiego Wolontariatu Misyjnego Salvatti.pl to uczestnictwo w kursie przygotowawczym, który obejmuje 6 weekendów formacyjnych odbywających się raz w miesiącu od października do marca. Jest to bogaty i kompleksowy program, w którym przewidziane są spotkania z osobami o określonych kwalifikacjach i zawodach. Program przewiduje:

 • konferencje na temat duchowości ewangelizatora
 • poznanie duchowości Patronów Wolontariatu Salvatti.pl: św. Wincentego Pallotti i Jakuba Salvati
 • wykład lekarza medycyny turystycznej i chorób zakaźnych (tropikalnych)
 • warsztaty psychologiczne na temat komunikacji
 • spotkanie z przedstawicielami służb dyplomatycznych RP poza granicami kraju (konsul, ambasador)
 • zajęcia survivalowe i z samoobrony
 • zasady fundraising-u
 • wykład z misjologii
 • spotkania z misjonarzami i wolontariuszami
 • poznawanie projektów Fundacji Salvatti.pl
 • informacje na temat placówek misyjnych wolontariuszy
 • zajęcia wolontariackie na rzecz misji (pakowanie listów)
 • i inne

Wiesia i Adam w Rwandzie

 

Przedstawiony program formacyjny służy pogłębieniu formacji duchowej, rozwija świadomość i wiedzę o misjach oraz sprzyja wymianie doświadczeń i wzajemnemu poznaniu się.

 

Uczestnictwo w kursie jest obowiązkowe! Dopuszczalna jest nieobecność tylko na jednym zjeździe formacyjnym kursu Wolontariatu Misyjnego Salvatti.pl.

 

Spotkania formacyjne kolejnej edycji kursu Wolontariatu Misyjnego Salvatti.pl 2024/2025 będą się odbywać w Domu Rekolekcyjnym przy Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Ołtarzewie: ul. Jana Kilińskiego 20, Ołtarzew, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

 

 

Posłani w mocy Ducha

 

« Jak Apostołowie po wniebowstąpieniu Chrystusa, Kościół winien zgromadzić się w Wieczerniku „z Maryją, Matką Jezusa” (Dz 1, 14), by błagać o Ducha Świętego i otrzymać moc i odwagę do wypełnienia nakazu misyjnego. My również potrzebujemy, o wiele bardziej niż Apostołowie, by Duch nas przemienił i prowadził. » (Jan Paweł II, RMis 92)

Wolontariusze Salvatti.pl i Wolontariatu Syberyjskiego podczas Ceremonii wręczenia Krzyży Misyjnych przez Biskupa Prospera Lyimo z Tanzanii, Otwock 2024

 

Po zakończeniu kursu formacyjnego wolontariusze uczestniczą w uroczystej Eucharystii, podczas której dokonuje się ceremonia Posłania Misyjnego oraz wręczenie Misyjnego Krzyża.

 

« Właśnie dlatego, że jest „posłany”, misjonarz doświadcza umacniającej obecności Chrystusa, który mu towarzyszy w każdej chwili jego życia — „Przestań się lękać (…), bo Ja jestem z tobą” (Dz 18, 9-10) — i oczekuje go w sercu każdego człowieka. » (Jan Paweł II, RMis 88).

 

——————————–

Jak się zgłaszać na wolontariat?

 

Zgłoszenia na kurs przyjmujemy do końca września 2024 roku przez poniższy formularz zgłoszeniowy.

Terminy zjazdów Pallotyńskiego Wolontariatu Misyjnego Salvatti.pl w roku formacyjnym 2024/2025 są podane poniżej.

Przewidujemy 6 weekendów formacyjnych oraz ceremonię wręczenia krzyży misyjnych.

Opłata za jeden weekend formacyjny dotychczas wynosiła: ok. 300 zł (nocleg, wyżywienie, koszt przygotowania materiałów oraz ekspertów). Wysokość opłaty może ulec zmianie.

Jeśli masz pytania dotyczące wolontariatu napisz do nas: wolontariat@salvatti.pl lub sprawdź inne formy kontaktu z nami

Warunkiem przyjęcia na kurs formacyjny Wolontariatu Misyjnego Salvatti.pl jest wypełnienie i przesłanie poniższego formularza!

 

Iza, Adam i Agnieszka w Wenezueli

 

UWAGA!

 

Przedstawiamy DATY i MIEJSCE zjazdów kursu formacyjnego Pallotyńskiego Wolontariatu Misyjnego Salvatti.pl w nadchodzącej edycji 2024/2025 r.

Miejscem naszych spotkań formacyjnych będzie Dom Rekolekcyjny przy Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Ołtarzewie: ul. Jana Kilińskiego 20, Ołtarzew, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

 

TERMINY:

 

4-6 października 2024

8-10 listopada 2024

6-8 grudnia 2024

24-26 stycznia 2025

14-16 lutego 2025

14-16 marca 2025

 

Formularz zgłoszeniowy

Przez cały rok wolontariusze mają okazję włączać się w różnego rodzaju akcje na rzecz misji, do których zapraszamy.

« Jezus Chrystus przelał swoją cenną krew na krzyżu za tę osobę. Niezależnie od jakichkolwiek pozorów, każdy jest niezmiernie święty i zasługuje na naszą miłość i nasze poświęcenie. Stąd jeśli uda mi się pomóc żyć lepiej jednej jedynej osobie, to już wystarczy, aby uzasadnić dar mojego życia. Pięknie jest być wiernym ludem Boga. Osiągamy pełnię, gdy łamiemy bariery, a nasze serce napełnia się twarzami i imionami! » (Franciszek, EG 274).————————–

————

————-——–

Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl
ul. Wilcza 8, 05-091 Ząbki

tel. (022) 77 15 165, kom. 602 336 106 (ks. Jerzy Limanówka SAC) , salvatti@salvatti.pl

Partner: Pallotyński Sekretariat Misyjny[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row]