Dla biznesu

Wykorzystaj Payroll – zadeklaruj kwotę, którą Twoja firma będzie co miesiąc odprowadzać od Twojej pensji na konto Fundacji Payroll to forma regularnego wspierania organizacji dobroczynnej przez osoby zatrudnione. Pracownicy deklarują kwotę, którą co miesiąc chcą odprowadzać ze swojej wypłaty na działalność statutową fundacji. Dlaczego warto uruchomić Payroll w firmie? Payroll jest jedną z najprostszych, a jednocześnie najbardziej efektywnych, metod na uzyskanie stałych, stabilnych wpływów przez organizacje non-profit. Jest to też dobra metoda zwiększania świadomości społeczeństwa w zakresie działalności charytatywnej.   Niektóre atuty tego rozwiązania:

  • dla firmy: realizacja idei społecznej odpowiedzialności biznesu
  • dla pracowników: poczucie, że czynią dobro i zmieniają świat na lepszy – mogą regularnie wspierać działania fundacji nie poświęcając swojego czasu i odliczyć wpłacone kwoty od dochodu
  • dla Fundacji SALVATTI.pl: regularne wsparcie finansowe, pozwalające na planowanie wydatków na projekty charytatywne i umożliwiające rozwój.Co roku pracownicy otrzymują z firmy rozliczenie zawierające sumaryczną kwotę dotacji, którą mogą odliczyć od dochodu, zmniejszając wysokość swojego podatku.Koordynator programu w firmie zbiera wnioski od pracowników i na ich podstawie co miesiąc odpowiednie kwoty z wynagrodzeń księgowość przelewa na konto fundacji (26 2030 0045 1170 0000 0457 3970) jako dotację celową.Deklaracja pracownikaDeklarowana kwota może być np. tzw. końcówką wynagrodzenia – przy przykładowych zarobkach 4 375,28 złotych, byłoby to 75,28 złotych.Serdecznie dziękujemy za wsparcie!
  • Payroll giving jest popularną metodą fundraisingu m.in. w USA.
  • Pracownik może w dowolnym momencie odstąpić od programu, zmienić wysokość wpłat lub ich cel.
  • W załączeniu znajdą Państwo przykładową deklarację jaką powinien wypełnić pracownik, aby rozpocząć swój udział w programie.
  • Wprowadzenie Payroll giving do firmy jest proste
  • Darowiznę można odliczyć od podatku