Gorobo

Wybrzeże Kości Słoniowej

Wybrzeże Kości Słoniowej znajduje się w Afryce Zachodniej, nad Oceanem Atlantyckim. Na stosunkowo dużej powierzchni kraju, wynoszącej 322,5 tys. km², żyją przedstawiciele ponad 60 różnych grup etnicznych, należących do trzech afrykańskich rodzin językowych. Największą grupą wyznaniową są muzułmanie, ale mieszkają tu również katolicy, protestanci oraz inne mniejsze lokalne grupy religijne, głównie animistyczne. W 2002 i w 2011 roku miały miejsce wojny domowe o podłożu politycznym, której skutki: osierocone dzieci, ubóstwo, brak infrastruktury są widoczne do dzisiaj. Głównym surowcem importowym jest kakao, ale ceny są narzucane przez rząd. Robotnicy na plantacjach zarabiają niewiele. Sytuację może zmienić edukacja kolejnych pokoleń, która potrzebuje wsparcia.

Gorobo (Brobo) to mała wioska nieopodal dużego miasta, Buake, na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Dzieci tam uczyły się pod wiatą z suchych liści bananowca. Prof. Vincent Asse, który wywodzi się z tej wioski i dzięki pomocy dobrych ludzi udało mu się skończyć studia i zostać pediatrą. Robi wszystko, by stworzyć dla dzieci szkołę z prawdziwego zdarzenia. Wie, że edukacja to największy majątek, którego już nikt nie odbierze. Pomagamy mu wybudować przedszkole oraz szkołę z kompleksem dla dzieci niepełnosprawnych. W okolicy jest mnóstwo dzieci. Każde z nich jest otwarte na poznawanie świata, zdobywanie wiedzy. Niestety w wiosce też są dzieci niepełnosprawne intelektualnie i fizycznie. Są zamknięte w swoich ubogich, ciemnych chatach, z niewielkim kontaktem ze światem.

 

Prof. Asse opiekuje się nimi pro bono. Konieczne jest jednak stworzenie miejsca, gdzie mogłyby się rozwijać, spotykać z innymi dziećmi, nawiązywać relacje społeczne. Chcemy stworzyć dwie sale, wyposażone przynajmniej w podstawowy sprzęt do rehabilitacji, by poprawić jakość ich życia. Kiedy powstanie szkoła, ich życie i życie ich rodziców stanie się o niebo lepsze!