Badanie słuchu dzieci w Kamerunie

Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl razem ze Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach zorganizowała badania przesiewowe słuchu u dzieci w Yaounde, stolicy Kamerunu oraz w dwóch szkołach na wioskach oddalonych od stolicy o ok. 30 km.  – Nauczyciele, z którymi rozmawiamy przyznają, że w każdej klasie jest kilkoro uczniów, które mają problemy ze słuchem. Chcemy im pomóc, szukając dla nich odpowiedniej pomocy specjalistycznej, by mogły być leczone. Wielu mieszkańców Afryki w dorosłym życiu ma niedosłuch lub częściową głuchotę z powodu zaniedbań w dzieciństwie – mówi Monika Mostowska z Fundacji Salvatti.pl

Specjaliści ze ŚCS przyznają, że w wielu przypadkach przyczyną niedosłuchu u afrykańskich dzieci są powikłania poinfekcyjne, którymi nikt się nie przejmuje, a w miarę dorastania problem tylko narasta.

Światowe Centrum Słuchu, pod kierownictwem prof. Henryka Skarżyńskiego, prowadzi program badań przesiewowych słuchu u dzieci w krajach Afryki frankofońskiej. Celem jest wychwycenie dzieci w wieku szkolnym z problemami słuchu i skierowanie ich na tory odpowiedniej opieki medyczne, by wyrównać szanse edukacyjne.  Na polu tych badań specjaliści z Kajetan współpracują z Fundacją Salvatti.pl i z misjonarzami, prowadząc badania w szkołach prowadzonych przez siostry i księży pallotynów. Rok temu takie badania zostały przeprowadzone w Rwandzie, w Kigali i Masaka.

Do dyspozycji mediów:

ks. Jerzy Limanówka SAC, prezes Salvatti.pl, 602 336 106

Monika Mostowska, wiceprezes Salvatti.pl, 698 815 636

 

sal1 sal2 sal3

Dodaj komentarz