Droga Polaków do Raju. Stworzenie infrastruktury polonijnej w Tanzanii.

Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl realizuje projekt „Droga Polaków do Raju. Stworzenie infrastruktury polonijnej w Tanzanii” finansowany w ramach konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2023”. To pierwszy etap działań w Tengeru, w Tanzanii, gdzie w czasie II wojny światowej powstało osiedle polskich zesłańców, wędrujących z armią gen. Andersa z Syberii. Jest to kontynuacja zaangażowania Kościoła katolickiego w ochronę polskiego dziedzictwa narodowego za granicą.

 

 

 

W Klubie Polskim stworzonym przez polskich uchodźców syberyjskich w Tanzanii jest organizowany cykl spotkań przygotowanych przez wolontariuszkę Fundacji Salvatti.pl i siostry pallotynki – misjonarki. Dzięki temu to ważne dla polskiej historii i chrześcijańskiej duchowości miejsce odzyskuje dawną świetność.

 

 

 

Dodaj komentarz