Dziękujemy firmie Tauron Polska Energia za Rejs Niepodleglości

Grupa TAURON jest kluczowym podmiotem w branży energetycznej i ważnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Podstawową działalnością Grupy TAURON jest wydobycie węgla, wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej oraz ciepła. Firma przy tym angażuje się we wspieranie wartościowych inicjatyw. W 2018 roku ważnym wydarzeniem jest Rejs Niepodległości. Uczestnicy w nim prawie 100 osób. Legendarnym polskim żaglowcem – „Darem Młodzieży”, opływają świat, by mówić wszystkim, jak piękna jest Polska. Podczas spotkań, debat i konferencji młodzież polska i lokalna dzieli się swoim doświadczeniem kulturowym i refleksjami nt. współczesnego wymiaru patriotyzmu. Firma Tauron Polska Energia dba o polską młodzież. Na pokładzie zainstalowała panele fotowoltaiczne, dzięki którym w każdej chwili można skorzystac z prądu, by naładować podręczny sprzęt elektroniczny. Choć internet nie wszędzie na morzu jest dostępny, młodzież jest firmie Tauron Polska Energia niezwykle wdzięczna. Dziękujemy!

Dodaj komentarz