Fundacja Salvatti.pl na Warsaw Humanitarian Expo

Humanitarian Expo jest inicjatywą unikalną i pionierską w Europie Środkowo-Wschodniej.  Fundacja Salvatti.pl będzie tam obecna ze swoim stoiskiem.  Udział w Expo jest szansą na nawiązanie bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami międzynarodowych i krajowych organizacji pomocowych z Polski i zagranicy. Fundacja Salvatti będzie tam prezentować swoją działalność w krajach Globalnego Południa, projekty pomocowe na rzecz rozwoju edukacji w Afryce oraz wolontariat. 

Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent RP Pan Andrzej Duda.

Współorganizatorem jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Miejsce: Centrum PTAK, Nadarzyn, ul. Katowicka

 

 

Dodaj komentarz