Jak zostać wolontariuszem w Afryce

Wyjazd na wolontariat do Afryki i niesienie pomocy potrzebującym to niesamowite, utwierdzające w wierze przeżycie. Jakie kroki należy podjąć, aby zostać wolontariuszem? Poniżej najistotniejsze informacje. Zachęcamy do lektury!

Wolontariat w Afryce – warunki

Aby wyjechać na wolontariat do Afryki, należy spełnić kilka warunków, są to przede wszystkim takie kwestie, jak:

 • Wiek ‒ aby zostać wolontariuszem należy mieć ukończony ukończony 18 rok życia , górna granica wieku nie jest określona.
 • Umiejętności ‒ bardzo ważne jest, aby wolontariusz umiał pracować w grupie i był otarty na druga osobę.
 • Chęć niesienia pomocy ‒ celem wolontariatu jest pomoc osobom  zmagającym się z ubóstwem, skutkami wojen i klęsk żywiołowych.
 • Wiara i praktyka ‒ fundacja Salvatti to organizacja pozarządowa działających w ramach Kościoła katolickiego, wolontariusz powinien więc być osobą wierzącą i praktykującą.

Wyjazd na wolontariat ‒ podstawowe informacje

Jak wygląda organizacja wyjazdu na wolontariat i co trzeba wiedzieć na ten temat?

 • Czas wyjazdu dostosowywany jest do potrzeb i preferencji konkretnej osoby, jednak wyjazd musi trwać minimum miesiąc, najczęściej wolontariusze decydują się na okres trzech miesięcy.
 • Wolontariusz musi wnieść wkład własny w wysokości minimum 3500 zł.
 • Przed wyjazdem należy też odbyć kurs przygotowawczy.
 • Po zakończeniu wolontariatu uczestnik zobowiązany jest do dalszej współpracy z Fundacją Salvatti.pl, na przykład do uczestniczenia w różnych wydarzeń misyjnych.

Kurs przygotowawczy

Przed wyjazdem należy odbyć kurs przygotowawczy. Ów kurs trwa 5 weekendów formacyjnych, zajęcia przeprowadzane są raz w miesiącu i trwają od października do lutego.

Program kursu jest opracowany w taki sposób, aby wolontariusz mógł w jak najlepszy sposób przygotował się do wyjazdu, zajęcia prowadzone są przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu. Omawiane zagadnienia sprawiają, że wolontariusz jest świadomy celu wyjazdu, jak również zadań, z którymi będzie musiał się zmierzyć.

Program obejmuje:

 • spotkania z misjonarzami i wolontariuszami
 • zajęcia z zakresu samoobrony
 • zajęcia survivalowe
 • konferencje na temat duchowości ewangelizatora
 • wykład dotyczący medycyny turystycznej oraz chorób zakaźnych (tropikalnych)
 • zajęcia z zakresu komunikacji
 • przybliżenie sylwetek Patronów Wolontariatu Salvatti.pl ‒ św. Wincentego Pallotti oraz Jakuba Salvati
 • fundraising
 • i inne, istotne zagadnienia.

Uczestnictwo w kursie jest obowiązkowe, nieobecność na dwóch zajęciach uniemożliwia wyjazd na wolontariat.

Czuwanie przed obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej

Po ukończeniu kursu odbywa się nocne czuwanie przed Obrazem Jasnogórskim w Częstochowie. Podczas uroczystej eucharystii odbywa się Ceremonia Posłania Misyjnego oraz wręczenie Misyjnego Krzyża.

Podsumowanie

Co należy zrobić, aby wyjechać na wolontariat do Afryki? Przede wszystkim trzeba mieć ukończony 18 rok życia, wyrażać chęć pomocy innym oraz być wierzącym i praktykujących chrześcijaninem. Ponadto, osoby chcące wyjechać, muszą przejść trwający od października do lutego kurs przygotowawczy.

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu, z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji.

 

Dodaj komentarz