Jaki świat dla potomnych? – Projekt Light – on

„Jaki świat chcemy przekazać tym, którzy będą po nas, dorastającym dzieciom?” Pyta papież Franciszek w swojej encyklice “Laudato Si”.

Próbą odpowiedzi na to pytanie jest projekt „Light-ON” powstały ze współpracy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Fundacji Misyjnej Salvatti.PL, Radia Pallotti.FM oraz SaintVincenti Palloti College of Engineering and Technology w Nagpurze, Indiach.

Zmiany klimatu stają się coraz bardziej odczuwalne dla ludzi na całym świecie, dlatego coraz ważniejsze staje się podjęcie wysiłku, aby tym zmiany przeciwdziałać, po to, aby przyszłe pokolenia mogły żyć godnie i bez strachu o przyszłość. Wysiłek ten powinien podejmowany być globalnie, dlatego projekt „Light-On” tworzony jest dzięki międzynarodowej współpracy studentów z uczelni w Krakowie i Nagpurze. Celem tego projektu jest edukacja młodych inżynierów, przyszłych specjalistów w zakresie pozyskiwania energii na temat pozyskiwania jej w sposób odnawialny i zrównoważony. Projekt składa się z serii webinariów, podczas których młodzi studenci z Indii poznają podstawy energetyki odnawialnej, z dużym naciskiem na energię słoneczną. Jest to także szansa na wymianę wiedzy dotyczącej rozwiązań i działań realizowanych w obu krajach.

Wyjątkowość projektu polega na tym, że studenci mają szansą wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. We wrześniu, na uczelni w Nagpurze, odbędą się warsztaty podczas których studenci własnoręcznie zbudują zaprojektowaną przez nich małą elektrownie słoneczną, która służyć będzie do badań także następnym pokoleniom studentów.

Wszystko to po to, żeby pokazać przyszłym inżynierom możliwości, jakie niosą ze sobą nowe technologie oraz to, jak wspaniałe owoce przynieść może współpraca międzynarodowa.

Projekt realizowany będzie w dniach 3-9 września Saint Vincenti Palloti College of Engineering and Technology w Nagpurze. Relacja na stronie www.pallotti.fm

Dodaj komentarz