Nowa odsłona kursu dla wolontariuszy misyjnych

W Niedzielę Misyjną pallotyńscy wolontariusze rozpoczęli przygotowania do wyjazdów na misje. Fundacja Salvatti.pl wysyła wolontariuszy do Afryki (Rwanda, Kamerun, Etiopia) , do Ameryki Południowej (Kolumbia, Kuba), do Indii, a także na wschód, na Syberię, Ukrainę, do Kazachstanu czy Rosji.

W czasie przygotowań wolontariusze poznają specyfikę pallotyńskich misji, spotykają się z misjonarzami, przedstawicielami służb dyplomatycznych, specjalistami z zakresu medycyny tropikalnej, fundraisingu, przechodzą szkolenie z podstawowych zasad surwiwalu.  Spotkaniom towarzyszą konferencje ewangelizacyjne oraz spotkania z zakresu nauki społecznej Kościoła. Podczas każdego zjazdu jest czas na pogłębioną modlitwę, medytację i adorację. – Mamy przeświadczenie, że odczytujemy znaki czasu, bo z roku na rok na wolontariat misyjny zgłasza się coraz więcej osób. Nierzadko porzucają pracę w korporacjach, by zrobić coś dla innych, dla tych najbardziej potrzebujących – mówi prezes Fundacji, ks. Jerzy Limanówka SAC. Po zakończeniu cyklu spotkań wolontariusze indywidualnie przygotowują się do wyjazdów na konkretne placówki misyjne. Już w na przełomie kwietnia i maja, po uroczystym rozesłaniu, jakie ma miejsce na Jasnej Górze, rozpoczną swoje projekty wyjazdowe.

To już VI edycja kursu pallotyńskiego wolontariatu misyjnego. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w weekend, od października do lutego w Wyższym Seminarium Duchownym księży pallotynów  w Ołtarzewie pod Warszawą.

 

Dodaj komentarz