Otwarty dla wszystkich: wolontariat w fundacji Salvatti

 

 

Fundacja Salvatti.pl, kontynuując misję duchowego wsparcia i niesienia pomocy potrzebującym, gorąco zachęca każdego entuzjastę misji do włączenia się w ich działalność wolontariacką. Inspirując się słowami św. Jana Pawła II, który wezwał stowarzyszenia laikatu misyjnego, chrześcijańskie organizacje wolontariatu międzynarodowego, ruchy kościelne oraz grupy różnego rodzaju do zaangażowania się w misję Ad Gentes, Fundacja Salvatti.pl otwiera drzwi dla wszystkich chętnych do podjęcia działania na rzecz drugiego człowieka.

 

 

brak górnej granicy wieku w naszym wolontariacie

Brak górnej granicy wieku: dla wszystkich, bez wyjątku

 

 

Wolontariat w Fundacji Salvatti.pl nie zna ograniczeń wiekowych. Podkreślając znaczenie duchowej gotowości i zaangażowania, Fundacja nie określa górnej granicy wieku dla potencjalnych wolontariuszy. Wierzą, że każdy, niezależnie od wieku, może wnieść cenny wkład w ich misję. Celem jest stworzenie otwartego i inkluzywnego środowiska, w którym każdy może czuć się mile widziany i doceniany.

 

 

 

 

Działaj teraz, nie czekaj na idealne warunki

 

W duchu słów Papieża Franciszka, który zachęcał chrześcijan do wzajemnego wsparcia i troski o siebie nawzajem, Fundacja Salvatti.pl podkreśla znaczenie aktywnego działania i braterskiej komunii. Nie ma potrzeby czekać na idealne warunki czy okoliczności – każdy dzień jest dobry, by zacząć pomagać innym. Akcentując znaczenie pracy zespołowej, Fundacja Salvatti.pl inspiruje do działania, wierząc w siłę zmiany i budowania lepszego świata przez wspólną pracę.

 

 

Minimum jeden miesiąc, brak górnej granicy czasu

stefan pomoc wolontariusz

 

 

Planowany wyjazd wolontariusza trwa co najmniej miesiąc, jednak Fundacja nie określa górnej granicy czasu pobytu. Celem jest zapewnienie optymalnych warunków dla wolontariuszy, dlatego też stara się dostosować terminy i długość misji do indywidualnych możliwości i preferencji. Otwartość na różnorodność czasu spędzonego na misji pozwala wolontariuszom lepiej dostosować swoje zaangażowanie do swojej sytuacji życiowej.

 

 

 

 

 

Wyjazdy na trzy kontynenty

Fundacja Salvatti.pl organizuje misje na trzech kontynentach: Afryce, Azji i Ameryce Południowej. Dotychczasowi wolontariusze pracowali w różnych krajach, a Fundacja ciągle poszukuje nowych miejsc, gdzie ich pomoc będzie potrzebna i skuteczna. Dzięki różnorodności działań i lokalizacji misji, wolontariusze mają szansę doświadczyć różnych kultur i realiów społecznych, co poszerza ich horyzonty i umożliwia bardziej wszechstronny rozwój.

 

 

Wsparcie finansowe i współpraca po powrocie

pomoc wolontariuszka afryka

Wolontariusze zobowiązani są do wniesienia minimalnego wkładu finansowego na wyjazd, który wynosi co najmniej 4000 złotych. Po powrocie z misji, Fundacja Salvatti.pl zachęca do kontynuowania współpracy, dzielenia się doświadczeniami i wzbogacania wydarzeń misyjnych swoją historią. Współpraca po powrocie umożliwia nie tylko podzielenie się zdobytymi umiejętnościami i doświadczeniami, ale także integrację wolontariuszy z lokalnymi społecznościami i kontynuowanie wspólnej misji duchowego wsparcia i pomocy potrzebującym.

 

Dalej nie wierzysz? Sprawdź relację Naszych Wolontariuszy! RELACJA Z 2024 ROKU

Przekonaliśmy Cię? Link do formularzu i więcej informacji znajdziesz TUTAJ 🙂   

Dodaj komentarz