Podczas swojej działalności w krajach misyjnych zauważamy jak wielkie i jak różnorodne są potrzeby ich mieszkańców. Mimo iż w większości przypadków spotykamy się z przeraźliwą biedą oraz brakiem dostępu do wody czy pożywienia, Afrykańczycy nie proszą nas o jedzenie ani o pieniądze. Proszą nas o pomoc w edukacji dzieci, a tym samym o szansę na lepszą przyszłość dla nich. Znają bowiem wartość edukacji i wiedzą, że to jedyna szansa na odmianę ich losu.

s

ssssssdsdss

W obliczu dramatów, przed którymi staje dziś ludzkość, takich jak bieda, głód i ciągłe wojny czy nie jest naszym obowiązkiem szerzenie dostępu do edukacji tym, którzy najbardziej jej potrzebują?
Dlatego w porozumieniu z miejscowymi ośrodkami stworzyliśmy więc program „Patronat”, który ma na celu rozwój edukacji i infrastruktury szkolnej, by dzieci z ubogich rodzin miały dostęp do wiedzy na najwyższym poziomie tak, jak ich rówieśnicy z Europy. By mogły się uczyć w godziwych warunkach.  Z Państwa pomocą, za równowartość 25 euro miesięcznie udaje nam się aktywnie wspierać szkoły i przedszkola, wspomagać rozwój ich infrastruktury oraz zadbać o zatrudnienie nauczycieli. Pokrywamy czesne uczniów, programy edukacyjne, finansujemy zakup mundurków, podręczników oraz niezbędnych przyborów szkolnych.

Suma 25 euro nie musi wpływać od jednej osoby. Można zaktywizować znajomych, rodzinę, swoje środowisko w pracy czy szkole i wspólnie uzbierać potrzebną kwotę.

Jesteśmy przekonani, że poprzez szerzenie takich projektów możemy zmieniać świat – jeśli nie w całości, to na pewno świat lokalnej społeczności w krajach potrzebujących, a także dostrzegać jak wiele sami posiadamy i dzielić się tym co mamy.

Do tej pory udało nam się wyremontować szkołę w Kinoni, wspomóc szkoły w Kamerunie poprzez zakup pomocy naukowych i opłacenie nauczycieli, zbudować przedszkole na Wybrzeżu Kości Słoniowej.

Obecnie działamy w Etiopii oraz w Indiach.

ss

Dołącz do nas!

Wybierz kraj, w którym chcesz wspomóc szkołę:

 h
                                                          
  hhhfdffffffffffffffffffh Etiopia           fss ddfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffssd Indie sssssssbvvsssss
 h