Salvatti.pl w Szkole Podstawowej im. Edwarda Rolskiego w Drążdżewie

„Ufność nieszczęśliwych nigdy ich nie zawiedzie”, to hasło III Międzynarodowego Dnia Ubogich, który był obchodzony w tym roku dnia 17 listopada.

Z tej okazji Pani Maria Cieszewska, na dzień 19 listopada 2019 r. zaprosiła Pallotyńską Fundację Misyjną Salvatti.pl, z którą już od lat współpracuje, do Szkoły Podstawowej w Drążdżewie, by przybliżyć dzieciom sytuację ich rówieśników w ubogich krajach Afryki. Dyrektor Szkoły, Pani Barbara Kluczek wraz z nauczycielami i wychowawcami, bardzo gościnnie i serdecznie przyjęła przedstawicieli Fundacji, którymi byli s. Anna Miśkowiec fmm, koordynator Wolontariatu Misyjnego Salvatti.pl i Pan Albert Grzyb, uczestnik Rejsu Niepodległości oraz Światowych Dni Młodzieży w Panamie. Słowom prelegentów towarzyszyły prezentacje multimedialne oraz śpiew piosenek afrykańskich przy akompaniamencie gitary. Spotkanie z dziećmi i młodzieżą miało charakter edukacyjno-wychowawczy, gdyż nie tylko uwrażliwiało słuchaczy na newralgiczne problemy krajów misyjnych, ale także wskazywało drogi pomocy.

Dzięki współpracy Pani Marii, wieloletniej katechetki i aktualnej Opiekunki Szkolnego Koła Caritas oraz Nauczycieli i Wychowawców Szkoły w Drążdżewie, została przeprowadzona zbiórka znaczków i starych komórek na misje. Także pracownicy i uczniowie szkoły chętnie nabywali gadżety misyjne oraz kawę rwandyjską, promowaną jako „kawę DOBRA”. Kupując kawę bezpośrednio z plantacji pomaga się plantatorom, a jednocześnie dochód ze sprzedaży przeznaczany jest na wspieranie szkół i przedszkoli w Afryce.

Szczególnie miłym akcentem było wręczenie Siostrze i Albertowi prac wykonanych przez dzieci z oddziałów przedszkolnych pod opieką pani Justyny Rupińskiej, w duchu łączności z ubogimi dziećmi w Rwandzie.

Dziękujemy Pani Barbarze Kluczek, Dyrektor szkoły za zaproszenie i przygotowanie wraz z Panią Marią Cieszewską wszystkich szczegółów tego misyjnego wydarzenia.

Dodaj komentarz