Wolontariat misyjny Salvatti.pl

 

Pallotyński Wolontariat Misyjny

 

Wolontariat to Twoja szansa na pomoc innym! Mówisz nam co potrafisz i jakie masz umiejętności, a my szukamy miejsca na pallotyńskich placówkach misyjnych, gdzie takie umiejętności się przydadzą. Uwierz, że to, co Tobie wydawać się może czymś niewielkim, tam w krajach misyjnych może być nieocenioną pomocą.

 

Pallotyński Wolontariat Misyjny skierowany jest do osób, które niezależnie od wieku, odkrywają w sobie pasję wyjścia z pomocą ku drugiemu człowiekowi, by przeżyć dar spotkania i komunii, doświadczyć prostej radości dzielenia i umocnienia w wierze.

 

 «…życie wzrasta i staje się dojrzałe w miarę jak ofiarujemy je za życie innych, …a słabnie w izolacji i pośród wygód. Istotnie, najbardziej korzystają z możliwości życia ci, którzy rezygnują z wygodnego poczucia bezpieczeństwa i podejmują z pasją misję głoszenia życia innym. » (Franciszek, Evangelii gaudium 10)

 

Pallotyński Wolontariat Misyjny skierowany jest właśnie do takich osób, które niezależnie od wieku, odkrywają w sobie pasję wyjścia z pomocą ku drugiemu człowiekowi, by przeżyć dar spotkania i komunii, doświadczyć prostej radości dzielenia i umocnienia w wierze. Wolontariat Salvatti.pl działający od 2008 roku w ramach Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl na różny sposób uczestniczy w dziele misyjnym Kościoła. Wyrósł na gruncie duchowości św. Wincentego Pallottiego, który odkrył, że „w świecie ludzi świeckich istnieje wielka energia służenia dobru” i pragnienie zaangażowania się w dzieła apostolskie Kościoła. Dlatego Wolontariat Salvatti.pl jest dziś konkretną drogą włączenia laikatu w ewangelizację świata i realizacją pallotyńskiego charyzmatu. Bezpośrednim jego celem jest przygotowanie i wysłanie wolontariuszy na placówki misyjne, a także współpraca z wolontariuszami w kraju na rzecz animacji misyjnej, promocji wydarzeń i projektów Fundacji Salvatti.pl oraz modlitewne wsparcie misji i misjonarzy.

 

Wiemy, że doświadczenie misji zmienia dotychczasową perspektywę i spojrzenie na świat, dlatego Wolontariat może być i dla Ciebie szansą na duchowy rozwój oraz niezwykle cennym doświadczeniem życiowym.

 

Wolontariusze w Kinoni na tle wulkanu Karisimbi, Rwanda.

 

Warunki uczestnictwa w wolontariacie

 

« … niech stowarzyszenia laikatu misyjnego, chrześcijańskie organizacje wolontariatu międzynarodowego, ruchy kościelne, grupy i zrzeszenia różnego rodzaju włączą się w misję Ad Gentes we współpracy z Kościołami lokalnymi. » (Jan Paweł II, Redemptoris missio 72)

 

Wolontariat Salvatti.pl jest otwarty dla każdego entuzjasty misji.

– Jednym z warunków jest dolna granica wieku – ukończenie 18 roku życia. Nie określamy górnej granicy wieku.

– Ważna jest dla nas duchowa sylwetka kandydata; chęć niesienia pomocy potrzebującym, „pasja” dla Chrystusa i drugiego człowieka, a zwłaszcza postawa wiary i praktyka życia sakramentalnego.

– Istotną cechą pallotyńskiego wolontariusza misyjnego jest zdolność do pracy zespołowej, w grupie. Św. Wincenty powiedział, że „jeśli ktoś sam marzy, to jest tylko marzenie, jeśli natomiast wszyscy razem marzymy, to jest to początek nowej rzeczywistości”. Jest oczywistym, że w grupie jest nie tylko łatwiej zrealizować misyjne marzenia: przygotowanie i wyjazd na wolontariat misyjny, ale także – stawiając na pomoc Ducha Świętego – jest możliwym, jak tego pragnął nasz duchowy Patron, zmieniać świat na lepsze przez budowanie komunii międzyludzkiej i różne formy współpracy na rzecz promocji osoby ludzkiej. A to przecież stanowi istotę naszej misji.

 

Papież Franciszek pisze:

« Pragnę szczególnie poprosić chrześcijan ze wszystkich wspólnot całego świata o świadectwo braterskiej komunii, które stanie się pociągające i oświecające. Oby wszyscy mogli podziwiać, jak troszczycie się jedni o drugich, jak nawzajem dodajecie sobie odwagi i jak sobie towarzyszycie. » (Franciszek, EG 99).

 

 

– Wyjazd wolontariusza planowany jest na okres minimum jednego miesiąca. Nie określamy górnej granicy czasu pobytu na misji. Optymalny czas wyjazdu to 3 miesiące. Termin wyjazdu na misje do Afryki i długość pobytu staramy się dostosować do możliwości wolontariusza.

 

– Wyjazdy są do Afryki, Azji i Ameryki Południowej. Do tej pory nasi wolontariusze pracowali w Indiach, Etiopii, Rwandzie, Kamerunie, Kolumbii, Urugwaju, Argentynie i na Kubie. Stale szukamy nowych krajów.

 

– Bezwzględny wkład finansowy wolontariusza na wyjazd wynosi minimum 3500 zł.

 

– Nasze struktury zobowiązują także wolontariusza do współpracy z Fundacją Salvatti.pl po powrocie z misji, by – w ramach różnych wydarzeń misyjnych – podzielić się z innymi swym doświadczeniem wyniesionym z wolontariatu.

 

 

Program formacyjny Wolontariatu Salvatti.pl 

 

« Ewangelizatorzy z Duchem to ewangelizatorzy, którzy się modlą i pracują. Z punktu widzenia ewangelizacji nie służą im ani mistyczne propozycje bez mocnego zaangażowania społecznego i misyjnego, ani przemówienia oraz działania społeczne i duszpasterskie bez duchowości przemieniającej serce. » (Franciszek, EG 262)

 

Formacja do misji wolontariuszy Pallotyńskiego Wolontariatu Misyjnego Salvatti.pl to uczestnictwo w kursie przygotowawczym, który obejmuje 5 lub 6 weekendów formacyjnych odbywających się raz w miesiącu od października do lutego. Jest to bogaty i kompleksowy program, w którym przewidziane są spotkania z osobami o określonych kwalifikacjach i zawodach. Program przewiduje:

 • konferencje na temat duchowości ewangelizatora
 • poznanie duchowości Patronów Wolontariatu Salvatti.pl: św. Wincentego Pallotti i Jakuba Salvati
 • wykład lekarza medycyny turystycznej i chorób zakaźnych (tropikalnych)
 • warsztaty psychologiczne na temat komunikacji
 • spotkanie z przedstawicielami służb dyplomatycznych RP poza granicami kraju (konsul, ambasador)
 • zajęcia survivalowe i z samoobrony
 • zasady fundraising-u
 • wykład z misjologii
 • spotkania z misjonarzami i wolontariuszami
 • poznawanie projektów Fundacji Salvatti.pl
 • informacje na temat placówek misyjnych wolontariuszy
 • zajęcia wolontariackie na rzecz misji (pakowanie listów)
 • i inne

 

Przedstawiony program formacyjny służy pogłębieniu formacji duchowej, rozwija świadomość i wiedzę o misjach oraz sprzyja wymianie doświadczeń i wzajemnemu poznaniu się.

 

Uczestnictwo w kursie jest obowiązkowe! Nieobecność na dwóch zajęciach dyskwalifikuje z udziału w Pallotyńskim Wolontariacie.

 

Większość spotkań formacyjnych odbywa się w Wyższym Seminarium Duchowym w Ołtarzewie k. Ożarowa Mazowieckiego.

 

 

Posłani w mocy Ducha

 

« Jak Apostołowie po wniebowstąpieniu Chrystusa, Kościół winien zgromadzić się w Wieczerniku „z Maryją, Matką Jezusa” (Dz 1, 14), by błagać o Ducha Świętego i otrzymać moc i odwagę do wypełnienia nakazu misyjnego. My również potrzebujemy, o wiele bardziej niż Apostołowie, by Duch nas przemienił i prowadził. » (Jan Paweł II, RMis 92)

 

Po zakończeniu kursu formacyjnego wolontariusze uczestniczą w uroczystej Eucharystii, podczas której dokonuje się ceremonia Posłania Misyjnego oraz wręczenie Misyjnego Krzyża.

 

« Właśnie dlatego, że jest „posłany”, misjonarz doświadcza umacniającej obecności Chrystusa, który mu towarzyszy w każdej chwili jego życia — „Przestań się lękać (…), bo Ja jestem z tobą” (Dz 18, 9-10) — i oczekuje go w sercu każdego człowieka. » (Jan Paweł II, RMis 88).

 

wolontariat Afryka

——————————–

Jak się zgłaszać na wolontariat?

 

Zgłoszenia na kurs przyjmujemy do końca września 2022 roku przez poniższy formularz zgłoszeniowy.

Terminy zjazdów Wolontariatu Misyjnego Salvatti.pl oraz Wolontariatu Syberyjskiego w okresie 2022/2023 zostaną wkrótce podane.

Przewidujemy 5 lub 6 weekendów formacyjnych oraz ceremonię wręczenia krzyży misyjnych.

Opłata za jeden weekend formacyjny wynosi: ok. 300 zł (nocleg, wyżywienie, koszt przygotowania materiałów oraz ekspertów).

Jeśli masz pytania dotyczące wolontariatu napisz do nas: wolontariat@salvatti.pl lub sprawdź inne formy kontaktu z nami

Warunkiem przyjęcia na kurs formacyjny Wolontariatu Misyjnego Salvatti.pl jest wypełnienie i przesłanie poniższego formularza!

 

UWAGA: Nowa edycja od października 2022 r. 

Daty zjazdów:

14-16 października 2022, Otwock, ul. Bolesława Prusa 7

18-20 listopada 2022, Konstancin – Jeziorna, ul. Broniewskiego 28

9-11 grudnia 2022, Otwock, Prusa 7

13-15 stycznia 2023, Laski, ul. Brzozowa 75

17-19 lutego 2023, Otwock, ul. Żeromskiego 6

17-19 marca 2023, Otwock, ul. Żeromskiego 6

 

Formularz zgłoszeniowy

Przez cały rok wolontariusze mają okazję włączać się w różnego rodzaju akcje na rzecz misji, do których zapraszamy.

« Jezus Chrystus przelał swoją cenną krew na krzyżu za tę osobę. Niezależnie od jakichkolwiek pozorów, każdy jest niezmiernie święty i zasługuje na naszą miłość i nasze poświęcenie. Stąd jeśli uda mi się pomóc żyć lepiej jednej jedynej osobie, to już wystarczy, aby uzasadnić dar mojego życia. Pięknie jest być wiernym ludem Boga. Osiągamy pełnię, gdy łamiemy bariery, a nasze serce napełnia się twarzami i imionami! » (Franciszek, EG 274).————————–

————

————-——–

Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl
ul. Wilcza 8, 05-091 Ząbki

tel. (022) 77 15 165, kom. 602 336 106 (ks. Jerzy Limanówka SAC) , salvatti@salvatti.pl

Partner: Pallotyński Sekretariat Misyjny