Wyjazdy na misje do Afryki

 

Wyjazd na misje do Afryki, a co za tym idzie, niesienie bezinteresownej pomocy osobom potrzebującym, jest niezapomnianym przeżyciem, przeżyciem umacniającym w wierze i dającym ogromną satysfakcję.

Co należy wiedzieć na ten temat i dlaczego warto zdecydować się na wyjazd do Afryki? Poniżej najistotniejsze informacje. Zachęcamy do lektury!

Czym jest wolontariat Salvatti?

Warto zacząć od wyjaśnienia, czym jest wolontariat Salvatti. Pallotyński Wolontariat Misyjny działa w ramach Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl. Od 2008 roku uczestniczymy w dziele misyjnym Kościoła i pomagamy tym, którzy potrzebują wsparcia.

Każdego roku do Afryki wylatuje kilku odpowiednio przygotowanych i przeszkolonych wolontariuszy, którzy jednoczą się z tamtejszą społecznością i niosą szczerą, bezinteresowną pomoc.

Dlaczego warto wyjechać na misję?

Powodów, dla których warto wyjechać na misję jest wiele. Przede wszystkim taki wyjazd pozwala umocnić się w wierze, zjednoczyć się z najbardziej potrzebującymi i odkryć siebie na nowo.

Zmiana trybu życia, rezygnacja z wygód i dóbr materialnych zastąpione chęcią niesienia pomocy chorym i ubogim sprawiają, że wolontariusze inaczej postrzegają samych siebie, swoje życie i wyznaczone cele.

Komu pomagamy?

Podczas naszych misji w Afryce pomagamy osobom dotkniętym przez głód, wojny i klęski żywiołowe. Nasi wolontariusze opiekują się dziećmi, które pozostawione są samym sobie, osobami niedożywionymi, i niepełnosprawnymi. Wsparcie, opieka i miłość pozwoliły nam już ochronić dzieci i młodzież od przed zagrożeniami takimi, jak narkotyki czy prostytucja.

To nie koniec, nasza fundacja zajmuje się również zbieraniem datków, dzięki którym budowanie i wykańczane są szkoły, przedszkola czy domy dziecka.

wyjazdy na misje do afryki

Co zrobić aby wyjechać na misję?

Na misję wyjechać mogą osoby, które ukończyły 18 lat ‒ nie ma natomiast górnej granicy wieku. Wolontariat przeznaczony jest dla osób wierzących i praktykujących.

Warunkiem koniecznym jest również uczestnictwo w specjalnym kursie przygotowawczym, podczas którego omawiane są najistotniejsze zagadnienia, na przykład dotyczące chorób tropikalnych. Kolejną kwestią jest wkład własny w wysokości minimum 3500 zł.

Podsumowanie

Misja w Afryce to wyjątkowe, umacniające w wierze przeżycie. Misjonarze każdego dnia pomagają potrzebującym i chorym, opiekują się porzuconymi dziećmi, są wsparciem dla osób dotkniętych klęskami żywiołowymi. Wyjazd na misje i opięta na potrzebującymi dają nieopisana radość i pozwalają w inny sposób patrzeć na świat.

2 komentarze

Dodaj komentarz