Dlaczego warto spisać testament?

Testament to coś więcej niż tylko dokument prawny. To wyraz naszych wartości, przekonań i życzeń, które chcemy przekazać przyszłym pokoleniom. W obliczu naszej nieobecności, testament staje się głosem, który mówi w naszym imieniu, zapewniając, że nasze życiowe dokonania i wartości będą kontynuowane. W ten sposób możemy wpływać na rzeczywistość nawet po naszym odejściu, kształtując przyszłość w sposób, który odzwierciedla nasze najgłębsze przekonania.

 

Testament jako akt miłości

Spisanie testamentu to akt miłości wobec tych, których zostawiamy. To sposób, aby zadbać o ich przyszłość, dając im nie tylko wsparcie materialne, ale i poczucie bezpieczeństwa. Testament pozwala również zabezpieczyć finansową przyszłość rodzin, które mogą znaleźć się w trudnych sytuacjach życiowych, zabezpieczając ich przed niepewnością i pomagając im w utrzymaniu godziwego standardu życia.

 

 

broszura

 

 

Testament i jego rola w społeczeństwie

Znaczenie testamentu wykracza poza osobiste i rodzinne aspekty. Dzięki zapisom na rzecz organizacji charytatywnych, fundacji czy stowarzyszeń, każdy z nas ma szansę przyczynić się do realizacji ważnych społecznie inicjatyw. Poprzez przekazanie choćby części swojego majątku na rzecz tych organizacji, wspieramy ich działalność, co przekłada się na realne zmiany w życiu wielu osób.

 

 

Dziedzictwo pozytywnych zmian

Święci, o których wspominamy jako fundatorzy instytucji edukacyjnych czy charytatywnych, pokazują, że każde działanie ma swoje długoterminowe skutki. Dzięki testamentowi, każdy z nas ma szansę na zostawienie po sobie dziedzictwa, które będzie służyło dobru innych przez wiele lat po naszym odejściu. Jest to nie tylko sposób na pomoc innym, ale także na zachowanie naszej pamięci w kontekście pozytywnych inicjatyw i wartości, które promowaliśmy za życia.

 

 

TESTAMENT JAKO POMOC

Jak możesz być Nieskończenie Dobry?

Program „Nieskończenie Dobry” proponuje, aby rozważyć sporządzenie testamentu, jako formę wsparcia dla tych, którzy potrzebują pomocy teraz i w przyszłości. Poprzez tego typu zaangażowanie, każdy z nas może mieć realny wpływ na świat – nie tylko przez osobiste działania, ale także poprzez strategiczne rozdysponowanie majątku, które będzie trwać wiele lat po naszej śmierci.

 

 

Zaproszenie do działania

Zachęcamy do głębokiego zastanowienia się nad wartościami, które chcielibyście przekazać dalej. Testament nie jest tylko formalnością, ale przemyślaną decyzją o tym, jak Wasze zasoby mogą być wykorzystane do tworzenia lepszego jutra. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o programie „Nieskończenie Dobry” i innych sposobach, w jakie możesz pomóc. Dowiedz się więcej, pobierając naszą bezpłatną broszurę informacyjną i rozważ, jak Twoje dziedzictwo może pomagać innym długo po tym, jak sami odejdziemy z tego świata.

Broszurę oraz więcej infromacji znajdziesz tutaj: NIESKOŃCZENIE DOBRY

Dodaj komentarz