Pesa

Procedura Przeciwdziałania Nadużyciom i Przemocy na Tle Seksualnym (PSEA) – Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl

 1. Polityka Zerowej Tolerancji:
  • Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl przyjmuje politykę zerowej tolerancji wobec wszelkich form nadużyć seksualnych i przemocy.
  • Wszyscy pracownicy, wolontariusze, partnerzy organizacji oraz inne osoby związane z działalnością Fundacji są zobowiązani do przestrzegania tej polityki.
 2. Szkolenia:
  • Wszyscy pracownicy i partnerzy Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl są zobowiązani do udziału w regularnych szkoleniach dotyczących PSEA.
  • Szkolenia obejmują rozpoznawanie sytuacji ryzyka, etykę pracy, procedury zgłaszania incydentów oraz wsparcie dla ofiar.
 3. Procedury Zgłaszania:
  • Osoby doświadczające nadużyć seksualnych lub przemocy są zachęcane do niezwłocznego zgłaszania incydentów.
  • Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl zapewnia różne kanały zgłaszania, w tym anonimowe opcje, aby ułatwić zgłaszanie przypadków.
 4. Ochrona Ofiar:
  • Fundacja podejmuje wszelkie możliwe środki w celu ochrony ofiar przed represjami i odwetem.
  • Zapewniane jest wsparcie psychologiczne oraz dostęp do profesjonalnej pomocy medycznej dla ofiar.
 5. Rozwój Kultury Organizacyjnej:
  • Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl aktywnie promuje kulturę szacunku, równości i odpowiedzialności wśród swoich pracowników i partnerów.
  • Wartości te są włączane do codziennych praktyk organizacyjnych.
 6. Badania Przeszłości Pracowników:
  • W procesie rekrutacji dokładnie sprawdzane są referencje oraz przeszłość kandydatów pod kątem ewentualnych przypadków nadużyć seksualnych.
 7. Współpraca z Lokalnymi Społecznościami:
  • Fundacja współpracuje z lokalnymi społecznościami w celu zrozumienia ich specyficznych potrzeb i ryzyka związanego z nadużyciami seksualnymi.
  • Procedury są dostosowywane do warunków lokalnych.

Ta procedura ma na celu zapewnienie, że Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl podejmuje skoordynowane działania w celu skutecznego przeciwdziałania nadużyciom seksualnym i przemocy, oraz zapewnia wsparcie dla ofiar. Jest to ogólny szkic, który może być dostosowany do konkretnych potrzeb i warunków danej organizacji.