Do usłyszenia w Kigali!

Fundacja Salvatti.pl, Centrum Św. Wincentego Pallottiego w Kigali i Światowe Centrum  Słuchu w Kajetanach na kilka dni połączyły siły, by przeprowadzić badania przesiewowe u dzieci w Rwandzie. Ekipa z prof. Henrykiem Skarżyńskim i doc. Piotrem Skarżyńskim przebadała prawie 200 dzieci w przedszkolu i szkole prowadzonej przez siostry pallotynki-misjonarki. Dzieci, u których zauważono wady słuchu, teraz zostaną objęte opieką medyczną. Prof. Skarżyński, który w 1992 r. jako pierwszy w Polsce dokonał operacji wszczepienia implantu ślimakowego, przywracając słuch osobie głuchej, ma długą wspólną historię z pallotynami, sięgającą studiów we Francji. Wtedy mieszkał w pallotyńskim domu i tam wydrukował pierwszy projekt Światowego Centrum Słuchu, w którym obecnie udaje się ratować słuch setkom tysięcy pacjentów.

Dodaj komentarz