Salvatti.pl w sejmie

Fundacja Salvatti.pl została zaproszona na obrady parlamentarnego zespołu do spraw Afryki. Przedstawiliśmy naszą wizję współpracy z Afryką, co spotkało się z dużym zainteresowaniem posłów.

Zgodziliśmy się, że najwyższy czas już od Afryki kupować ryby, niż dawać wędkę. Drugim tematem, który spotkał się ze sporym zainteresowaniem posłów była organizacja wolontariatu. Tutaj, niestety, dużą przeszkodą jest cały czas nie rozwiązany problem ubezpieczeń społecznych dla wolontariuszy wyjeżdżających na dłuższy czas. Gorąca dyskusja toczyła się także na temat edukacji Afrykańczyków na miejscu, w Afryce, jak również w Polsce.

Posłowie zainteresowali się projektem organizowania nauki języka polskiego w Rwandzie, który Fundacja Salvatti.pl zamierza zorganizować w najbliższym czasie.

     

Dodaj komentarz